SE INTAMPLA IN 2007 : Fratele Mirel, un martir al credinţei ortodoxe

28 septembrie 2008

 

Va prezint integral un articol scris de FABIAN SEICHE :

 

 

 

Pe fratele Mirel Petcu l-am cunoscut în urm? cu vreo 5 ani. De atunci drumurile noastre s-au desp?r?it ?i iar s-au intersectat în anumite momente de adânc? tr?ire ortodox? ?i româneasc?. Precum cele de la Putna sau de la Prislop. Îl vedeam aievea unui o?tean în straie c?lug?re?ti de-al lui ?tefan, deopotriv? un lupt?tor al credin?ei ?i ap?r?tor al neamului în vremurile noastre. Pentru el era fireasc? dragostea de Biseric?. Pulsa în el apartenen?a la neamul românesc, la fel cum inima îi b?tea în piept. Era ceva neobi?nuit ?i pentru majoritatea cre?tinilor de azi. Cre?tini care consider? iubirea de patrie extremism ?i pe cei care o iubesc – extremi?ti.

 

 

Da! Fratele Mirel a fost un extremist! De aceea trebuia s? dispar? din calea masonilor ?i a ecumeni?tilor. C?ci altfel nu mai putea fi oprit fr. Mirel. A fi „extremist” ast?zi – adic? tr?itor al credin?ei ortodoxe ?i iubitor de neam – era în trecut ceva obi?nuit.

 

 

Oameni ca Brâncoveanu, T?nase Todoran (??ran la peste 100 de ani, tras pe roat?), Sf. Calinic de la Cernica – au fost cât se poate de na?ionali?ti. Oameni de valoare ca Mihai Eminescu, Nicolae Paulescu (inventatorul insulinei, fiziolog de renume mondial), Crainic, St?niloae, ?u?ea, Sofian Boghiu, Cleopa Ilie, Ilarion Argatu, Ioanichie B?lan, Gh. Calciu – au fost profund na?ionali?ti. Duhovnici ca p?rin?ii Arsenie Papacioc sau Iustin Pârvu sunt la fel. Cei ce-au suferit în închisorile comuniste sunt v?zu?i ca extremi?ti… fiindc? erau legionari. Dar tocmai ei ?i-au iubit ?ara asta ?i au fost cei mai credincio?i fii ai Bisericii.

 

 

…Fr. Mirel c?lca pe urmele lor. Dumnezeu a vrut s? se opreasc? mai repede. A ?tiut c? noi nu merit?m asemenea oameni tr?itori ?i na?ionali?ti ?i l-a luat la El.

 

 

A fost o crim? oribil?. Problema e: un jaf contra unui om spre a-i lua lucrurile de valoare (telefon, leptop)? Sau crim? premeditat? regizat? de masoni ?i folosindu-se de doi indivizi be?i? Poate nu vom afla decât la judecata final?…

 

 

Câteva date biografice:

 

 

S-a n?scut la 9 septembrie 1973 la Cavnic , Maramure?. A urmat ?coala General? nr. 14 din Baia Mare (1980-1988), Liceul nr. 4, de Po?t? ?i Telecomunica?ii din Baia Mare (1988-1992), Facultatea de Inginerie Electromecanic? din acela?i ora? (1992-1997). A fost frate de m?n?stire, un timp la schitul Prodromu din Athos, apoi s-a întors în ?ar? spre a se dedica misiunii de propov?duire a credin?ei. În seara zilei de 30/31 decembrie 2007 a fost asasinat bestial la marginea satului R?deni, comuna Frumu?ica, jud. Boto?ani.

 

 

Din relatarea presei:

 

 

„Tân?rul g?sit decedat în apropierea satului R?deni era student la Teologie (Sibiu, n.n.). Dup? ce paznicul unui lot de vân?toare care a g?sit cadavrul a anun?at poli?i?tii, ace?tia au reu?it s? afle câte ceva despre tân?rul g?sit (abia în 5 ianuarie 2008!, n.n.) înghe?at bocn?… În urma efectu?rii necropsiei, s-a concluzionat c? persoana decedat? avea dubl? fractur? de coloan? ?i a avut ?i o hemoragie intern? puternic?… Ultima dat?, familia acestuia a vorbit cu el pe 29 decembrie, când acesta le-a m?rturisit c? ar fi vrut s? petreac? sfâr?itul de an la o m?n?stire din nordul Moldovei …” (Jurnalul de Boto?ani, 8, 21 ian.2008).

 

 

„Fratele Mirel ?tia s? circule… Medicii legi?ti au dreptate total? s? cread? c? a fost omorât în b?taie. Cei care l-au omorât pot fi ori rock-eri mai înr?i?i care s? fi aflat c? a fost frate de m?n?stire (deoarece în doctrina lor au astfel de mentalit??i), ori recidivi?ti care s-au gândit c? e vreun nimeni ?i pot face ce vor. Din câte ?tiu Mirel mergea de anul nou la Putna îns? cei care l-au luat l-au dus spre Boto?ani, dup? ce au aflat ceva anume despre el” (Ionu?, 1 feb.2008).

 

 

M?rturii despre fratele Mirel:

 

 

Anca ?. (veri?oar?): „Ultima oar? l-am v?zut la înmormântarea bunicii din Târgu Ocna, 18 dec. 2007, iar în 19 ne-am desp?r?it. Cel mai mult regret c? m-a invitat s? merg cu el în ora? ?i nu am acceptat. A venit din ora?, noi ne-am pus s? ne odihnim c? a doua zi urma s? plec?m (sunt 500 km pân? la Baia Mare). Diminea?? a plecat mai târziu, dup? noi. Am copil?rit vacan?ele împreun?, îl ?tiam de mic, n-o s? uit niciodat? – atâtea amintiri avem; a fost singurul care m-a consolat cel mai mult la înmormântarea bunicii pentru c?, pentru mine a fost o pierdere foarte mare. Chiar la mas? când am stat n-am s? uit vorbele lui de încurajare; m? mângâia, m? lini?tea…”.

 

 

?tefan (fratele): „În 30 seara a murit. A fost tâlh?rit de oameni – nu ?tiu cum s? le zic – f?r? bun? credin??; erau be?i, aveau chef de b?taie, au f?cut acte de vandalism . Pân? la urm?, dup? a doua autopsie se pare c? nu avea coloana vertebral? rupt?. L-au a?teptat la drumul principal ?i-au început s?-l agreseze, l-au b?tut cu pumnii, cu picioarele. Mirel a încercat s? scape de ei, a renun?at la geant?, a l?sat-o balt? ?i a luat-o la fug? pe câmp – poate nu l-o prinde! – dar ei aveau c?ru?? cu doi cai, s-au dus pe câmp ?i l-au ajuns. L-au n?ucit de cap. I-a curs sânge din nas, avea buza umflat?, coste rupte, cred c? ?i antebra?ele rupte. A mai putut s? se târasc? vreo 25 de metri înspre drum – dar mai avea vreo 120 m -, dup? care a înghe?at. Ei au mai folosit telefonul lui înc? o s?pt?mân?, au dat apeluri ?i s-au localizat apelurile prin conexiunea dintre telefoane. Pe unul l-au prins cu o jum?tate de or? înainte s? plece din ?ar?, la vama Bor?a. Are 23 de ani. Cel?lalt e în Italia, dat în urm?rire general?. În 11 ianuarie a fost înmormântarea”.

 

 

Poezie din partea mamei (30 dec.2007):

 

 

„Mergând spre m?n?stire

 

Pe scumpul meu b?iat

 

L-au atacat tâlharii.

 

Pe drumul înserat

 

Între dou? sate ma?ina l-a l?sat

 

Ca s?-?i continue mersul

 

Spre Putna imediat

 

El î?i dorea din suflet

 

De Anul Nou s-ajung?

 

Ca s?-?i petreac?-n tain?

 

Noaptea cu rug?ciune

 

S?-?i întâlneasc? fra?ii

 

?i pe to?i care i-a cunoscut

 

Cu duhul rug?ciunii

 

Din nou a?a a vrut.

 

În satul Frumu?ica-R?deni

 

Primejdie a avut

 

Ca s?-?i continue drumul

 

El nu a mai putut.

 

?i iat? c? tâlharii nu l-au mai l?sat

 

Pân? când oasele toate i le-au sf?râmat.

 

În noaptea de decembrie

 

Mare înghe? era

 

Când l-au b?tut tâlharii

 

Pe nimeni el n-avea.

 

?i l-au l?sat acolo

 

Cu chinuri ?i durere

 

În loc pe ar?tur?

 

Sfâr?itul ?i l-a dat

 

Pe ghea?? ?i z?pad?

 

Trup?orul i-a r?mas.

 

?i-n Ajun de Boboteaz?

 

Pe noi ne-a anun?at.

 

Prime?te Doamne patimile

 

Scumpului meu b?iat

 

?i-l rog ca s? m? ierte

 

C? eu l-am îndrumat

 

La loc de m?n?stire am vrut ca s-ajung?

 

De Sfântul ?i Marele Vasile

 

Durerea s? o aline.

 

Prime?te Doamne jertfa

 

Fiului meu iubit

 

?i a? dori din suflet

 

S? fie mântuit.

 

Prime?te Doamne lacrimi de mam?-ndurerat?

 

C? am vrut m?car o dat?

 

S? mai vin? la casa p?rinteasc?

 

Iertare, iertare, iertare”.

 

 

Preasfin?itul Justinian Chira al Maramure?ului, 11 feb.2008:

 

 

La întreb?rile: cum era fratele Mirel? Era un pericol pentru for?ele oculte, potrivnice Ortodoxiei? Era posibil s? fi fost pu?i s?-l omoare? – a r?spuns:

 

 

„Vre?i s? v? r?spund? Era un mare pericol, ?i iat? de ce: pentru c? el credea în ceea ce f?cea; c?ci pe ceilal?i for?ele oculte v? trateaz? a?a pentru c? sunte?i u?urei, sunte?i superficiali, a?a cum suntem to?i. Dar Mirel (?i al?ii ca el) era un mare pericol pentru for?ele negative, pentru c? el credea; ?i atunci, ace?tia trebuie s? fie suprima?i. Nu ?tiu dac? într-adev?r a fost programat? aceast? moarte a lui sau a fost un atentat, adic? pur ?i simplu a?teptând el acolo, a venit c?ru?a aceasta ?i ace?tia au încercat s?-l jefuiasc?. Nu pot s?-mi spun p?rerea. În primul rând, pe mine m-a afectat, m-a r?nit extrem de dureros ?i profund moartea lui. Ca ?i moartea celor patru solda?i de la Arhivele Statului de aici (Baia Mare,n. n.). ?i aceasta m-a afectat, teribil m-a durut. O moarte natural? pe mine nu m? afecteaz?. O moarte de aceasta împotriva firii, este extrem de dureros. De ce m-a durut? Pentru c? eu am posibilitatea s? tr?iesc secundele pe care le tr?ie?te un om care e omorât, când vede c? este ucis. O fiin?? omeneasc? trece prin ni?te secunde care-s lungi ca ni?te milenii, la alt? scar? în ceasul mor?ii se cânt?resc sau se m?soar?; mai ales când mi s-a spus c? vreo 20 de metri el s-a târât s? ajung? la drum.

 

 

Ce-a gândit el în clipele acestea când s-a v?zut ucis, aruncat în z?pad?, în ger; c? nu moare omul dintr-o dat?. El a tr?it toate secundele acelea când a v?zut c? a fost atacat, c? moare, c? înghea??. Pe toate le-a tr?it ca ?i înainte de un somn.

 

 

A prezentat un mare pericol pentru for?ele negative, pentru întuneric, pentru satana, pentru acest motiv – c? el era serios, el nu era superficial. Era în structura lui aceasta. Eu l-am cunoscut. Astfel de oameni sunt foarte rari, astfel de tineri d?rui?i sunt foarte rari. Acesta a fost Mirel.

 

 

V? asigur c? un tân?r ?i un om care-?i d? via?a intr?-n rândul îngerilor. Atunci când e d?ruit de Dumnezeu – c? nu mul?i sunt a?a, nu mul?i au harul, ?ansa de la Dumnezeu ca s? intre în rândul îngerilor, de aici de pe p?mânt. Fiecare tân?r întâi trebuie s? fie foarte serios, apoi devine credincios. Dac? lu?m lucrurile invers – credincios ?i apoi serios – nu e corect. Întâi un tân?r sau un om trebuie s? devin? matur, serios, ?i apoi devine ?i credincios. De aceea eu nu aprob pe cei ce condamn? pe un tân?r, c? e neserios. Nu. Întâi un tân?r e zv?p?iat, cum e tinere?ea. Dar pe urm?, cu timpul devine b?rbat, devine serios. ?i atunci devine ?i credincios. Se maturizeaz?, se c?s?tore?te, are familie, are un rol în societate, începe s? vad? via?a în adev?rata lumin?, nu în mod superficial ca în tinere?e.

 

 

Problema aceasta de credin?? nu e o problem? de sentiment (mul?i, din sentimentalism sunt credincio?i). Religia este un fruct, un dar de la Dumnezeu pentru omul serios, matur. Un om matur devine întotdeauna credincios. Prive?te via?a în mod serios. ?i atunci, care este rezultatul maturiz?rii lui? Este un om d?ruit, care iube?te pe toat? lumea. Pentru c? de la credin?? se ajunge la iubire. F?r? credin?? nu exist? decât o iubire p?mânteasc?, lumeasc?, trupeasc?. O iubire nemuritoare este rod al credin?ei, care iube?te pe toat? lumea – de la firul de iarb? pân? la marile galaxii. ?i-n diminea?a aceasta ?i permanent m? gândesc cu un profund respect ?i mil? ?i dragoste. Nu po?i s? începi invers. Îl respec?i pe om, e creatura lui Dumnezeu. În al doilea rând, ai mil?, cum spune Hristos: „mi-e mil? de poporul acesta”. Fiecare om e un adev?rat martir al vie?ii, fiecare î?i are o cruce. Mi-i mil? c? fiecare om poart? o cruce. Apoi dragostea, care e în stare s? se sacrifice. Oricât am vorbi de frumos despre Hristos, niciodat? nu-i suficient s?-I mul?umim pentru tot ce a f?cut pentru noi.

 

 

…La Pite?ti, societatea a vrut s?-i suprime pe tineri. Întâi moral. Dac? v?d c? moral nu reu?esc, când v?d c? de vreunul se împiedic? prea mult, atunci caut? s?-l suprime fizic (cum a fost Mirel!). De aceea acum în mod mult mai subtil for?ele negative caut? acest lucru…”.

 

 

Dumnezeu s?-l ierte ?i el s? se roage pentru noi împreun? cu sfin?ii m?rturisitori ai credin?ei ?i ai neamului nostru! 

 

 

 

Fabian  Seiche

 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                       

 

 

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X